top of page
Search

Cozy house with JOMA9

Updated: Oct 22, 2020


ENG: Details of the outside decor of the house are no less important than interior design. A thoughtful, high-quality and original facade, where special importance is given to materials and small details, carving, stained glass, creates character of the house, gives it a special charm, incredible comfort and concise.


LAT: Mājas ārējā dekora detaļas ir ne mazāk svarīgas kā interjera dizains. Pārdomāta, kvalitatīva un oriģināla fasāde, kurā īpaša nozīme ir piešķirta materiāliem un sīkām detaļām, kokgriezumiem un logu vitrāžām, veido mājas raksturu, dod tai īpašu šarmu, komfortu un mājīgumu.


RUS: Детали внешнего декора дома не менее важны, чем оформление интерьера. Продуманный, качественный и оригинальный фасад, в котором особое значение отдаётся именно материалам и мелким деталям, резьбе, витражам, создаёт характер дома, придаёт ему особый шарм, невероятный уют и лаконичность.ENG: Our project in Jurmala turned out to be very atmospheric, gentle accents harmonize with the surrounding nature and reflect the colourful architectural style of Jurmala.


LAT: Mūsu projekts Jūrmalā izvērtās ļoti atmosfērisks, maigi akcenti saskaņojas ar apkārtējo dabu un atspoguļo Jūrmalas īpašo arhitektūras stilu.


RUS: Наш проект в Юрмале получился очень атмосферным, нежные акценты гармонируют с окружающей природой и отражают колоритный архитектурный стиль Юрмалы.

Kommentarer


bottom of page